KOLLISION
hoppa över intro och fortsätt till huvudsidan