Arbete och konsumtion som livets mening

Centralisering och konformitet

Digitaliserade relationer

Övervakning istället för trygghet

Dunstande demokrati

Politisk likriktning

En hel värld i skuld

En gammal ordning på väg bort?
 
 
 
 

OM BOKEN

 

Kollision berättar om "den gamla världen". Boken analyserar och sätter struktur på de instanser av vårt västerländska samhälle som så länge bestämt våra livsvillkor och normer. Hur politiken, media, den statliga omsorgen, kontrollsamhället och kapitalism är förbundna med varandra.

Boken berättar om nutiden, om den nya globala kulturen som sakta ätit sig in i alla samhällen, den som övervakar, den som allt snabbare höjer arbetstakten och tar din uppmärksamhet och energi, som likriktar och gör våra liv till något som känns allt mer artificiellt och som håller oss människor skingrade.

Boken berättar om den oberoende våg av protester som just nu i ständigt nya aktioner chockar etablissemangen runt om i vår västvärld. Om gryende nya tankar och en mänsklig mättnadskänsla över "systemet".

Boken berättar om framtiden om hur mänskligheten kom vidare, hur demokrati och yttrandefrihet kunde ta nästa steg framåt.

Kollision gör något som inga andra böcker gör, den tar ett helhetsgrepp på samhället, den sätter människan först, den vittnar om vår värld från ett perspektiv bortom politiska ideologier och bortom religiösa eller ateistiska dogmer.

Se även FAQ
   
 

KONTAKT

 
Förlag Författare
HUMAN CREATIONS
info@openeyesmedia.se info@humancreations.se
   

FÖRFATTARNA

Vi är Mats Sederholm (f. 1957) och Linda Bjuvgård (f. 1973) och vi bor tillsammans i Sorunda strax utanför Stockholm.

Vi är samhällsdebattörer och systemkritiker. Vi har skrivit flera böcker och artiklar inom området samhälle och debatt. 2009 publicerade vi Robotfolket, en skönlitterär äventyrshistoria med invävd samhällskritik. 2013 gav Mats ut Det enda rätta, som bland annat behandlar frågan om att stå upp för sanningen och beskriver det motstånd, som en aktivist som önskar en bättre värld, allt för ofta möter i samhället.

Ända sedan vi var små har vi varit medvetna om härskarstrategier och auktoriteter som i vardagen påtvingar människor orättvisor och lydnad. Normer som förtrycker människor och skapar ett våldsamt och farligt samhälle.

Vid sidan av vårt skrivande och samhällsengagemang lever vi helt ”vanliga” liv med barn och arbeten som ger oss en nyttig kontakt med den verklighet vi beskriver och som vi vill ändra på.

Kollision är vår första bok som utkommer på både svenska och engelska . Vår önskan är att fortsätta bidra till ett ökat medvetande om systemfel och normer som hindrar mänsklig utveckling.

För oss är en annan värld möjlig.

   

FAQ

Vad handlar boken om?

Om två "världar" som just nu kolliderar.

Hur människor har börjat genomskåda gällande samhällsnormer och upptäckt att, det vi kallar för den gamla världen, inte längre tjänar människor, den tjänar mest sig själv, sin existens som system och alla dess svurna försvarare. Kollision berättar om en framtid, om en ny värld och om en ny människa.

Vad har den här boken att säga som inte redan går att finna på kultursidor, fördjupande nyhetsmagasin eller bland aktivister och samhällsintresserade bloggare?

Kollision beskriver den gamla världen med fullt djup, maximal bandbredd och ger dig en sammanhållen bild. Den drar strecken mellan det monetära systemet, staters övervakning, den unisona medierapporteringen, konsumtionism, det svenska sociala experimentet=barnomsorgen, bristande demokrati och den globala virvel som allt tydligare likriktar och tar kontrollen över människor. Den är inte bunden till någon politisk färg, till någon religion, ateism, till ortodox vetenskap eller till någon stat eller kultur.

Kollision är vardaglig realism, den är full med fakta men också med filosofiska och målande perspektiv. Den pekar på dagens repetitiva debatter och förflyttar dig vidare bort från nuvarande "drömtillstånd".

Kollision står utan skyldigheter trygg i sin egen kraft.

Vilka läsare passar boken för?

- Män efterson den är manlig, kvinnor eftersom den är kvinnlig men främst människor eftersom den lyfter fram den bräckliga och starka människan både som barn och vuxen.
- Aktivisten eftersom den bekräftar och ger struktur till en pågående förändring. Den berättar om aktivistens misströstan och samhällets medvetna feltolkningar och nonchalans. Den beskriver den nya aktivisten som lämnat ideologiska identiteter och istället söker sanningen och ser människan.
- Den politiskt intresserade som söker förnyande perspektiv istället för gammal ideologisk skåpmat.
- Journalisten som känner sig instängd av alla gränser, måsten och politisk korrekthet.
- Alla som börjat fundera på varför lyckan i vår materialistiska värld inte riktigt känns rätt, varför trötthet, tidsbrist och en känsla av att inte kunna påverka sakta växer sig starkare. Men också hur all denna negativa utveckling håller på att störta samman.

Tror ni verkligen på att världen kan förändras?

Vi, liksom du kan konstatera att världen för första gången i historien står under inflytandet av globala krafter. En monumental gemensam kultur är på väg att ta över. Den består av kapitalism, gränsöverskridande statlig kontroll och övervakning, socialt ingenjörskap och en dunstande demokrati. Den här kulturen växer oerhört snabbt. Förändringen är redan här.

Den dystopiska utvecklingen och den likriktande kulturen möter likafullt ett globalt motstånd. Underströmmar av mättnad och indignation sprider sig fram som lava över hela västvärlden. Protester, nya attityder och ett allt intensivare informationskrig pågår varje dag.

För första gången ser vi embryot till något som kan kallas riktig förändring. Den starka ledaren, den vinnande ideologin, den enda revolutionära rörelsen ... är snart historia.

Vill du också ha förändring?

   


SE INTERVJUER MED FÖRFATTARNA

OPEN EYES MEDIA
Produced by Human Creations and published by Open Eyes Media HB: Graphic design and .Net programming by Mats Sederholm for Open Eyes Media HB