Indhold af /kollision_/index.html på humancreations.se Encoding: UTF-8 1 TEST 2 ​ 3 4 5 Kollision - En bok skriven av Mats Sederholm och Linda Bjuvgård 6 7 8 Colliding Worlds 9 10 11 12 13 23 24 ​ 25 26
27 ​ 28 ​ 29 32 33 ​ 34
35
36
37 38

Arbete och konsumtion som livets mening

39

Centralisering och konformitet

40

Digitaliserade relationer

41

Övervakning istället för trygghet

42

Dunstande demokrati

43

Politisk likriktning

44

En hel värld i skuld

45 En gammal ordning på väg bort? 46 ​ 47
48
49 ​ 50 53 54
55
56 57 58 59 61 62 63

60
64 ​ 65
66
67 ​ 68 71 ​ 72
73
74 ​ 75 81 ​ 82 83 84 85 88 89 90 91 92 104 105 106 107 108 111 112 113
86

OM BOKEN

87
93
94

Kollision berättar om "den gamla världen". Boken analyserar och sätter struktur på de instanser av vårt västerländska samhälle som så länge bestämt våra livsvillkor och normer. Hur politiken, media, den statliga omsorgen, kontrollsamhället och kapitalism är förbundna med varandra.

95

Boken berättar om nutiden, om den nya globala kulturen som sakta ätit sig in i alla samhällen, den som övervakar, den som allt snabbare höjer arbetstakten och tar din uppmärksamhet och energi, som likriktar och gör våra liv till något som känns allt mer artificiellt och som håller oss människor skingrade.

96

Boken berättar om den oberoende våg av protester som just nu i ständigt nya aktioner chockar etablissemangen runt om i vår västvärld. Om gryende nya tankar och en mänsklig mättnadskänsla över "systemet".

97

Boken berättar om framtiden om hur mänskligheten kom vidare, hur demokrati och yttrandefrihet kunde ta nästa steg framåt.

98

Kollision gör något som inga andra böcker gör, den tar ett helhetsgrepp på samhället, den sätter människan först, den vittnar om vår värld från ett perspektiv bortom politiska ideologier och bortom religiösa eller ateistiska dogmer.

99 ​ 100 Se även FAQ 101 ​ 102
103
109 110
114
115
116 ​ 117 120 ​ 121
122
123 129 130 131 132 135 136 137 138 158 159 160 161 163 164 165
133

KONTAKT

134
139 140 141 142 143 144 ​ 145 ​ 146 147 148 149 150 ​ 151 152 153 154 155 ​ 156
FörlagFörfattare
HUMAN CREATIONS
info@openeyesmedia.seinfo@humancreations.se
157
162
166
167
168 ​ 169 172 173
174
175 181 182 183 186 187 188 199 200 201 202 203 205 206 207
184

FÖRFATTARNA

185
189
190

Vi är Mats Sederholm (f. 1957) och Linda Bjuvgård (f. 1973) och vi bor tillsammans i Sorunda strax utanför Stockholm.

191

Vi är samhällsdebattörer och systemkritiker. Vi har skrivit flera böcker och artiklar inom området samhälle och debatt. 2009 publicerade vi Robotfolket, en skönlitterär äventyrshistoria med invävd samhällskritik. 2013 gav Mats ut Det enda rätta, som bland annat behandlar frågan om att stå upp för sanningen och beskriver det motstånd, som en aktivist som önskar en bättre värld, allt för ofta möter i samhället.

192

Ända sedan vi var små har vi varit medvetna om härskarstrategier och auktoriteter som i vardagen påtvingar människor orättvisor och lydnad. Normer som förtrycker människor och skapar ett våldsamt och farligt samhälle.

193

Vid sidan av vårt skrivande och samhällsengagemang lever vi helt ”vanliga” liv med barn och arbeten som ger oss en nyttig kontakt med den verklighet vi beskriver och som vi vill ändra på.

194

Kollision är vår första bok som utkommer på både svenska och engelska . Vår önskan är att fortsätta bidra till ett ökat medvetande om systemfel och normer som hindrar mänsklig utveckling.

195 ​ 196

För oss är en annan värld möjlig.

197
198
204
208
209
210 ​ 211 ​ 212 215 216
217
218 224 225 226 229 230 231 266 267 268 269 270 272 273 274
227

FAQ

228
232
233

Vad handlar boken om?

234

Om två "världar" som just nu kolliderar.

235

Hur människor har börjat genomskåda gällande samhällsnormer och upptäckt att, det vi kallar för den gamla världen, inte längre tjänar människor, den tjänar mest sig själv, sin existens som system och alla dess svurna försvarare. Kollision berättar om en framtid, om en ny värld och om en ny människa. 236

237
238

Vad har den här boken att säga som inte redan går att finna på kultursidor, fördjupande nyhetsmagasin eller bland aktivister och samhällsintresserade bloggare?

239 240

Kollision beskriver den gamla världen med fullt djup, maximal bandbredd och ger dig en sammanhållen bild. Den drar strecken mellan det monetära systemet, staters övervakning, den unisona medierapporteringen, konsumtionism, det svenska sociala experimentet=barnomsorgen, bristande demokrati och den globala virvel som allt tydligare likriktar och tar kontrollen över människor. Den är inte bunden till någon politisk färg, till någon religion, ateism, till ortodox vetenskap eller till någon stat eller kultur.

241

Kollision är vardaglig realism, den är full med fakta men också med filosofiska och målande perspektiv. Den pekar på dagens repetitiva debatter och förflyttar dig vidare bort från nuvarande "drömtillstånd".

242

Kollision står utan skyldigheter trygg i sin egen kraft.

243
244

Vilka läsare passar boken för?

245 246 - Män efterson den är manlig, kvinnor eftersom den är kvinnlig men främst människor eftersom den lyfter fram den bräckliga och starka människan både som barn och vuxen.
247 - Aktivisten eftersom den bekräftar och ger struktur till en pågående förändring. Den berättar om aktivistens misströstan och samhällets medvetna feltolkningar och nonchalans. Den beskriver den nya aktivisten som lämnat ideologiska identiteter och istället söker sanningen och ser människan.
248 - Den politiskt intresserade som söker förnyande perspektiv istället för gammal ideologisk skåpmat.
249 - Journalisten som känner sig instängd av alla gränser, måsten och politisk korrekthet.
250 - Alla som börjat fundera på varför lyckan i vår materialistiska värld inte riktigt känns rätt, varför trötthet, tidsbrist och en känsla av att inte kunna påverka sakta växer sig starkare. Men också hur all denna negativa utveckling håller på att störta samman. 251

252
253

Tror ni verkligen på att världen kan förändras?

254 ​ 255 256

Vi, liksom du kan konstatera att världen för första gången i historien står under inflytandet av globala krafter. En monumental gemensam kultur är på väg att ta över. Den består av kapitalism, gränsöverskridande statlig kontroll och övervakning, socialt ingenjörskap och en dunstande demokrati. Den här kulturen växer oerhört snabbt. Förändringen är redan här.

257 ​ 258

Den dystopiska utvecklingen och den likriktande kulturen möter likafullt ett globalt motstånd. Underströmmar av mättnad och indignation sprider sig fram som lava över hela västvärlden. Protester, nya attityder och ett allt intensivare informationskrig pågår varje dag.

259 ​ 260

För första gången ser vi embryot till något som kan kallas riktig förändring. Den starka ledaren, den vinnande ideologin, den enda revolutionära rörelsen ... är snart historia.

261 ​ 262

Vill du också ha förändring?

263
264
265
271
275
276
277 ​ 278 ​ 279 282
283
284 285 286 287 351 352 353
288 289 290 299 300 301 309 310 311 319 320 321 329 330 331 341 342 343 348 349
291 ​ 292 298
302 308
312 318
322 328
332
333
334 335 336 337 338
339
340


344 347
350
354 355 356 362 363
SE INTERVJUER MED FÖRFATTARNA

357 OPEN EYES MEDIA358
359 ​ 360 361
364
365
366 ​ 367
368
369 Produced by Human Creations and published by Open Eyes Media HB: Graphic design and .Net programming by Mats Sederholm for Open Eyes Media HB 370
371 372 373 ​ 374 ​