TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN

INTERVJU MED FÖRFATTARNA


Inspelad november 2015 för nättidningen NewsVoice

 
 


Intervju och samtal 33 minuter om

BOKEN
Vad den handlar om
1:50
NORMSYSTEMEN
Som sätter ordningen
2:50
SEENDEHORISONTEN
Människans seende och systemlösningarna
5:30
MEDIA
Information eller opinionsbildning
7:05
MEKANISKA VÄRLDSBILDEN
Om vår splittrade värld
9:40
BARNOMSORGEN
Hur människor tidigt lär sig att inte knyta an till varandra
10:30
ÖVERVAKNINGEN
Den sinande integriteten och rädslan att fritt yttra sig
15:30
DEN EKONOMISKA TILLVÄXTEN
Den utarmade människan
18:45
PROTESTRÖRELSERNA
Hur man skapar en annan ordning
19:20
FRAMTIDEN
Fortsatta protester helst utan ledarskap
24:10
STÖRSTA HOTEN OCH LÖSNNGEN
Västvärldens osynliga murar. Människan som lösning.
25:15
FLÅSDEBATTERNA
Som skymmer sikten
28:00
DEN NYA AKTIVISTEN
Bortom ideologier och system
29:00
OM BOKEN KOLLISION
Varför den är speciell
30:30


 
  Intervju kortversion

En teaser-version 14 minuter finns publicerad på NewsVoice